Văn bản mới

Cập nhật: 27-05-2013 | 00:00:00
CHÍNH PHỦ - Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16-5-2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. - Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18-5-2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. - Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ về việc bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30-8- 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Quyết định 27/2013/QĐ-TTg ngày 19-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. - Quyết định 30/2013/QĐ-TTg ngày 21-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 122/2007/QĐ-TTg ngày 27-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ. BỘ NGÀNH - Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15-5-2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ. - Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ. - Thông tư 69/2013/TT-BTC ngày 21-5-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống hội đồng nông dân Việt Nam. - Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22-5-2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý giống thủy sản. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG - Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 14-5-2013 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định Giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter