Văn bản mới

Cập nhật: 06-06-2015 | 08:55:12

CHÍNH PHỦ

- Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28-5-2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29-5-2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

BỘ NGÀNH

- Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27-5- 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

- Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27-5- 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

- Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28-5-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28-5-2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.

- Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29- 5-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thông tư 10/2015/TT-BCT ngày 29-5-2015 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 06/2015/TT-NHNN ngày 1-6-2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 25-5-2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter