Văn bản mới

Cập nhật: 21-09-2019 | 05:38:45

I. Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định 28/2019/QĐ- TTg ngày 16-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

II. Bộ, ngành

- Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

- Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

- Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;

- Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30-6-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm;

- Thông tư 26/2019/TT-BYT ngày 30-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm;

- Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 3-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/ QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

- Thông tư 63/2019/TT-BTC ngày 9-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải;

- Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải sửa đổi Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam;

- Thông tư 15/2019/TT-BTNMT ngày 11-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại;

- Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter