Văn bản mới

Cập nhật: 15-02-2020 | 09:27:35

 I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 5-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Nghị định 18/2020/NĐ-CP ngày 11-2-2020 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

- Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. BỘ, NGÀNH

- Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10-2- 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/ NĐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 7-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ- CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

- Thông tư 01/2020/TT-BNG ngày 6-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tư 06/2020/TT-BTC ngày 31-1-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2016/TT-BTC ngày 9-11- 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

III. ĐỊA PHƯƠNG

- Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 6-2- 2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter