Văn bản mới

Cập nhật: 29-02-2020 | 07:52:34

I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 22/2020/NĐ- CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10- 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

- Nghị định 23/2020/NĐ- CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông;

- Nghị định 24/2020/NĐ- CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

II. BỘ, NGÀNH

- Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã;

- Thông tư 02/2020/TT-BGTVT ngày 21-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải;

- Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

- Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24- 11-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/ NĐ-CP ngày 12-12-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

III. ĐỊA PHƯƠNG

- Quyết định số 03/2020/ QĐ-UBND ngày 14-2-2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 04/2020/ QĐ-UBND ngày 20-2-2020 của UBND tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung Điều 8 quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5-8-2019 của UBND tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 05/2020/ QĐ-UBND ngày 20-2-2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter