Văn bản mới

Cập nhật: 14-03-2020 | 05:25:19

 I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 3-10-2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

- Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. BỘ, NGÀNH

- Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 3-3-2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư 06/2020/TT-BGTVT ngày 9-3-2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT ngày 20-1-2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

- Chỉ thị 02/2020/CT-CA ngày 10-3-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân.

III. ĐỊA PHƯƠNG

- Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 2-3- 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương ;

- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 6-3-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh Bình Dương ban hành;

- Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 6-3-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 6-3-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter