Văn bản mới

Cập nhật: 01-08-2020 | 05:24:28

 I. CHÍNH PHỦ

- Nghị định 86/2020/NĐ-CP ngày 23-7-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

- Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

II.BỘ, NGÀNH

- Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

- Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26-11-2019 của Quốc hội.

- Thông tư 70/2020/TT-BTC ngày 17-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18-3-2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

- Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter