Văn bản mới

Cập nhật: 15-08-2020 | 10:54:54

 I. TH TƯỞNG CHÍNH PH

- Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ.

II. B, NGÀNH

- Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 6-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập;

- Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT ngày 6-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 6-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

- Thông tư 73/2020/TT-BTC ngày 7-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19-12- 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

- Thông tư 16/2020/TT-BGTVT ngày 10-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình;

- Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

- Thông tư 74/2020/TT-BTC ngày 10-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ;

- Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngày 10-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”;

- Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14-11- 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter