Văn bản mới

Cập nhật: 18-09-2020 | 20:02:17

CHÍNH PHỦ

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10-9-2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. l Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4-4-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. l Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/ UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025. II. BỘ, NGÀNH  - Thông tư 06/2020/TTBTNMT ngày 31-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.

- Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. l Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. l Thông tư 23/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter