Văn bản mới ngày 30-9

Cập nhật: 30-09-2017 | 13:52:50

  CHÍNH PHỦ

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20-9- 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

- Nghị định 109/2017/NĐ-CP ngày 21- 9-2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

BỘ NGÀNH

- Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19- 9-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Thông tư 17/2017/TT-BCT ngày 19-9- 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư 18/2017/TT-BCT ngày 21-9- 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 25- 9-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết đị nh số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30-9- 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 25- 9-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter