Văn bản mới ngày 7-10

Cập nhật: 07-10-2017 | 10:46:32

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Quyết định 39/2017/QĐ-TTg ngày 15-9- 2017của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông.

- Quyết định 40/2017/QĐ-TTg ngày 15-9- 2017của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

- Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15-9- 2017của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

- Quyết định 42/2017/QĐ-TTg ngày 20-9- 2017của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 27/2013/QĐ- TTg ngày 19-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quyết định 43/2017/QĐ-TTg ngày 26-9- 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

BỘ NGÀNH

- Thông tư 21/2017/TT-BTTTT ngày 29-9- 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.

- Thông tư 22/2017/TT-BTTTT ngày 29-9- 2017của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thông tư 23/2017/TT-BTTTT ngày 29-9- 2017của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

- Thông tư 19/2017/TT-BCT ngày 29-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện.

- Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 45/2012/ NĐ-CP về khuyến công.

- Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi khoản 3, khoản 4, Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ khoản 7, Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Thông tư 94/2017/TT-BTC ngày 21-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

- Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29-9- 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

- Thông tư 33/2017/TT-BGTVT ngày 28-9- 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT quy định về sĩ quan kiểm tra tàu biển.

- Thông tư 06/2017/TT-BNV ngày 27-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

- Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ngày27-9- 2017của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 27-9- 2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter