Vi phạm hành chính về tài nguyên nước và khoáng sản sẽ bị phạt nặng

Cập nhật: 08-05-2020 | 07:42:12

 Ngày 24-3-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ- CP (Nghị định 36) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (TNN&KS), có hiệu lực từ ngày 10-5- 2020. Để kịp thời thông tin đến bạn đọc, phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn ông Lê Văn Tân, Trưởng phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và thiết bị thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường xung quanh vấn đề này.

 Gia cố bờ sông, nạo vét không đúng phương án sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng theo Khoản 6 Điều 25 Nghị định số36 quy đnh. Trong ảnh: Công trình bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai tại TX.Tân Uyên

 - Xin ông cho biết rõ hơn về Nghị định 36?

- Nghị định này gồm 5 chương, 73 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNN&KS. Nghị định này thay thế Nghị định số 33/2017/ NĐ-CP.

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNN&KS quy định tại Nghị định 36 bao gồm những gì, thưa ông?

- Đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại nghị định bao gồm vi phạm các quy định về: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hồ chứa và vận hành hồ chứa; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; về lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các vi phạm khác trong quản lý tài nguyên nước. Đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định tại nghị định này bao gồm vi phạm các quy định về: thăm dò, khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản.

- Đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt chính nào, thưa ông?

- Đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNN&KS bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: Cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân, 500 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 2 tỷ đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1 đến 24 tháng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1 đến 24 tháng. Đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1 đến 12 tháng. Tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Đồng thời, các tổ chức cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Xin ông cho biết rõ hơn về hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả?

- Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Theo đó, phạt tiền từ 220-250 triệu đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước. Đối với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn ao, hồ, khu chứa nước thải trong trường hợp nước thải không chứa chất thải nguy hại sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không có phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước khi xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu du lịch, vui chơi, giải trí, tập trung, tuyến giao thông đường thủy, đường bộ, công trình ngầm, công trình cấp, thoát nước, công trình khai thác khoáng sản, nhà máy điện, khu chứa nước thải và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình khác có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển.

Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không có biện pháp bảo đảm an toàn để rò rỉ, thất thoát dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai khoáng và các hoạt động sản xuất khác sử dụng hóa chất độc hại; không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn đối với ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải đối với nước thải chứa chất thải nguy hại.

Phạt tiền từ 200-220 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Bơm hút nước, tháo khô trong hoạt động khai thác mỏ, xây dựng công trình dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất gây cạn kiệt nguồn nước. Không thực hiện các biện pháp hạn chế, khắc phục theo chỉ đạo của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền khi bơm hút nước, tháo khô trong hoạt động khai thác mỏ, xây dựng công trình dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất gây cạn kiệt nguồn nước.

Nghị định nêu rõ, các mức phạt tiền trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh áp dụng như đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Xin cảm ơn ông!

 Các điểm mới tại Nghị định 36 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

 - Nghị định 36 bổ sung quy đnh xử phạt tại Khoản 7 Điều 31 là pht tin đối với hành vi thực hiện không đúng nội dung đán thăm dò khoáng sn đã được thẩm định vàgiấy phép thăm dò khoáng sn cụ thể như sau: a) Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp thăm dò khoáng sn vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh; b) Từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sn do UBND cấp tỉnh cấp, trừ trường hợp quy định ti điểm a khon này; c) Từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sn do Bộ Tài nguyên vàMôi trường cấp. Điều chnh nội dung quy đnh xử phạt đối với cc hành vi vi phạm quy đnh về khu vực thăm dkhong sản. Trong đó, điểm khc so với Nghđnh 3 là quy đnh việc thăm dò khoáng sn màcông trình thăm dò (hào, giếng, đường lò, lỗ khoan) nằm trong diện tích khu vực được phép thăm dò nhưng vượt quá chiu sâu (dưới 25%, dưới 50%,..) hoặc dưới 10m, 50m… so với chiu sâu thiết kế công trình đótrong đán thăm dò đã thẩm định màchưa được cơ quan cóthẩm quyn cấp giấy phép thăm dò khoáng sn đócho phép sẽ bxử phạt theo quy đnh cthểtại Điều 32. Điều chnh thành phạt tiền từ3 - 5 triệu đồng cho cc hành vi vi phạm quy đnh vxây dựng cơ bản mỏ tại Khoản 1 Điều 36.

PHƯƠNG LÊ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter