Việc khó càng phải quyết tâm và kiên trì...

Cập nhật: 01-10-2020 | 08:16:14

Nhắc đến đồng chí Đỗ Thành Tâm, nguyên Bí thư Thành ủy Thuận An, ấn tượng đầu tiên đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.Thuận An, đó là một người mạnh mẽ trong tính cách, cương trực và quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề khó, mới. Với những phẩm chất ấy, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo TP.Thuận An, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đã chủ trì và tham gia chỉ đạo, lãnh đạo cùng tập thể Đảng bộ thành phố đưa ra nhiều quyết sách quan trọng góp phần xây dựng TP.Thuận An ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp …

 Đồng chí Đỗ Thành Tâm (thứ ba từ phải sang) trao quà động viên các cán bộ tự nguyện xin tinh giản để sắp xếp lại cán bộ theo đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương

 Quyết tâm trong tinh gọn bộ máy

Thành công và hiệu quả ghi dấu ấn của đồng chí Đỗ Thành Tâm, đó là sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCCVC); Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII), kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rất cao trong công tác chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Thuận An khi thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của TP.Thuận An, trong đó có vai trò của đồng chí Đỗ Thành Tâm trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy.

Khi chúng tôi tìm gặp lại đồng chí Đỗ Thành Tâm để hỏi thêm về vấn đề này, đồng chí ngại nói về bản thân mình, nhưng khi hỏi việc chung thì đồng chí chia sẻ: Lúc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã xây dựng các đề án cụ thể, như: Đề án 04- ĐA/TU “Sắp xếp, tinh gọn đội ngũ CBCCVC và những người hoạt động không chuyên trách” ở phường Lái Thiêu. Sau đó, Thành ủy triệu tập hội nghị triển khai, quán triệt đề án đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các xã, phường để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Nói về Đề án số 06- ĐA/TU ngày 10-9-2018 của Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Tâm chia sẻ: “Đến nay, tôi khẳng định TP.Thuận An đã thành công trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Con số tinh giản trên 400 người, tất cả các trường hợp tinh giản đều đồng thuận cao. Hiện các xã, phường còn 28 định biên và khu phố còn 4 chức danh”.

Về cách làm của Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An, đồng chí Đỗ Thành Tâm chia sẻ tiếp, khi đó để bộ máy và nhân sự các xã, phường sớm ổn định, chuẩn bị tốt cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Đảng ủy xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sớm hơn thời gian dự kiến, thời gian hoàn thành cuối tháng 6-2019. “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là công việc khó, nhạy cảm, tuy nhiên bằng sự quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An, nhất là trong công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, giải thích được tiến hành thường xuyên, liên tục nên hầu hết CBCCVC đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản, tư tưởng cơ bản ổn định và tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc, góp phần chung vào sự thành công trong việc thực hiện nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh”, đồng chí Đỗ Thành Tâm nói.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ưu điểm lớn nhất của Đảng bộ TP.Thuận An trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy Thuận An, trong đó vai trò của người đứng đầu Thành ủy và các cấp ủy Đảng với quan điểm chung luôn lấy lợi ích tập thể làm nền tảng, chọn yếu tố con người xuyên suốt cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Dân thương, cán bộ trọng

Cho đến hôm nay, khi về TP.Thuận An, ai cũng nhìn thấy rõ sự phát triển toàn diện. Kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Cùng với những thành tựu đạt được, Đảng bộ TP.Thuận An xác định rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã tạo nhiều áp lực đối với công tác quản lý nhà nước, còn bộc lộ những hạn chế trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tuy nhiên, nhìn tổng thể kết quả phát triển đô thị của Thuận An nhiệm kỳ qua luôn có nhiều khởi sắc. Có được thành quả đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao, cộng với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ TP.Thuận An quyết tâm xử lý triệt để vấn đề này, từng bước vượt qua khó khăn để tiếp tục xây dựng TP.Thuận An văn minh, giàu đẹp. Trong rất nhiều nguyên nhân mà Đảng bộ TP.Thuận An đạt được, đó là xác định được những khâu then chốt để tạo nền tảng thành công trong thực hiện nghị quyết đề ra. Trong đó, vai trò trung tâm đoàn kết của người đứng đầu Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua là rất lớn.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều cán bộ đương nhiệm vẫn còn nhớ như in về những chia sẻ kinh nghiệm của đồng chí Đỗ Thành Tâm trong công tác chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các chương trình đột phá về phát triển đô thị; công tác tổ chức đối thoại với nhân dân để lắng nghe đề xuất các biện pháp thực hiện, trong đó một số nhiệm vụ có tính đặc thù do quá trình phát triển nhanh được cấp trên chấp thuận, cán bộ, nhân dân đồng tình, các doanh nghiệp an tâm phấn khởi và mạnh dạn đầu tư phát triển. Những sẻ chia và tâm huyết ấy vẫn đang “nóng hổi”, tiếp tục lan tỏa để lớp cán bộ tiếp theo kế thừa và phát huy thành quả ngày càng tốt hơn…

Đối với TP.Thuận An, câu chuyện tổ chức chất vấn trong Đảng cũng là một việc làm mới và sau đó trở thành thường xuyên trong các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Qua chất vấn, đồng chí Đỗ Thành Tâm đã có những chỉ đạo linh hoạt, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ để thực hiện các chương trình đột phá, để TP.Thuận An phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho biết: “Đồng chí Đỗ Thành Tâm là người rất sâu sắc, quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố. Đồng chí là một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, bản thân tôi học hỏi rất nhiều ở đồng chí ấy, nhất là sự quyết đoán trong chỉ đạo để đưa TP. Thuận An phát triển. Trong quá trình lãnh đạo, đồng chí đã chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ thực tế. Nhiều vấn đề khó về tinh giản biên chế ở phường Lái Thiêu, đồng chí thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để Đảng bộ phường thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Trong chỉ đạo, đồng chí Tâm lấy lợi ích tập thể đặt trên lợi ích cá nhân, quyết tâm chọn người tài, người có đức vào bộ máy Nhà nước. Đồng chí thường xuyên khuyến khích cán bộ tự đào tạo để từng đồng chí cán bộ trẻ trưởng thành, có đức, có tài phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển chung của thành phố…”.

Quay lại khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu trong một buổi sáng trời nắng đẹp - nơi đồng chí Đỗ Thành Tâm đang sinh sống, khi hỏi về đồng chí, người dân ở đây ai cũng quý mến và nể phục. Đồng chí Trần Ngọc Hào, Bí thư Chi bộ khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, chia sẻ trong cuộc sống đời thường, đồng chí Đỗ Thành Tâm rất gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động khu phố. “Đồng chí Đỗ Thành Tâm là cán bộ lãnh đạo gần dân, sát dân. Nhiều phong trào ở khu phố, đồng chí đều tham gia đầy đủ như sinh hoạt chi bộ, các hội nghị lấy ý kiến nhân dân… Trong quá trình tham gia, đồng chí Tâm đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho cán bộ, đảng viên khu phố. Người dân khu phố đánh giá rất cao về những đóng góp của đồng chí Đỗ Thành Tâm, nhất là cách nghĩ, cách làm hiệu quả để đóng góp cho TP.Thuận An phát triển như hôm nay. Chúng tôi tự hào khi địa phương có được những cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm và ngay cả khi nghỉ hưu vẫn được dân tin yêu như thế…”, đồng chí Trần Ngọc Hào nói.

“Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đối với việc khó không có nghĩa là chúng ta không làm được nếu có phương pháp đúng và bắt đầu bằng một quyết tâm chính trị cao. Trong suốt quá trình thực hiện công tác tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã suy nghĩ làm thế nào để thực hiện có hiệu quả nghị quyết; tính toán làm sao để sắp xếp bộ máy tinh gọn mà hoạt động có hiệu quả. Để làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tôi cho rằng, trước tiên người lãnh đạo phải xác định công tác tinh giản biên chế là phải hết sức công tâm, khách quan, chọn những người tài, những người có năng lực trình độ để bố trí công việc...”.

(Đồng chí Đỗ Thành Tâm, nguyên Bí thư Thành ủy Thuận An)

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter