Vươn tới những tầm cao mới

Cập nhật: 20-04-2020 | 09:00:31

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XI trong bối cảnh tình hình chung có nhiều khó khăn lẫn những thách thức mới phát sinh. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, cùng với sự lãnh đạo điều hành năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thuận An, sự nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đã góp phần tích cực cho việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 Đảng bộ TP.Thuận An chú trọng chỉ đạo các giải pháp xây dựng đô thị Thuận An ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân TP.Thuận An đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thế mạnh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực tạo thành sức mạnh tổng hợp, vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Cụ thể, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 116.249 tỷ đồng, tương ứng tăng 6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,2%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 22%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp giảm bình quân 8,9%/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh 0,98% (chỉ tiêu dưới 1%)...

Điểm nổi bật của cả nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TP.Thuận An là mạnh dạn chỉ đạo, điều hành bằng nhiều biện pháp để duy trì mức tăng trưởng cao về kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, duy trì ổn định công nghiệp, giảm nông nghiệp. Toàn thành phố đã hoàn thành quy hoạch mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị với nhiều dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh vàquátrình đô thịhóa. Đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị. Các chương trình, dự án nông nghiệp được quan tâm triển khai gắn với việc thực hiện có hiệu quả chương trình về đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị, giữ vững và nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2015- 2020. Qua 5 năm thực hiện, diện tích vườn cây ăn trái đặc sản giảm 85 ha do ảnh hưởng đô thị hóa, phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phốnhưng vẫn bảo đảm mục tiêu đề ra.

Tính đến nay, Thuận An đã đạt các tiêu chí đô thị loại II, hoàn thành Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phốđến năm 2040 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố. Thành phố đã quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, chỉnh trang đô thị, chiếm tỷ lệ 51,62%, lĩnh vực văn hóa - xã hội chiếm tỷ lệ 46,07%; trong đó giáo dục chiếm 41,58%. Trong nhiệm kỳ, TP.Thuận An đã ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền song song với từng bước cải tạo, chỉnh trang, khôi phục cơ sở hạ tầng các khu phân lô, bán nền phát sinh trước đây. Cụ thể là tiếp tục thực hiện các dự án khu dân cư, trong nhiệm kỳ đầu tư mới 87 khu dân cư với tổng diện tích 143,76 ha, nâng tổng sốkhu dân cư trên địa bàn là 110 với diện tích 1.114,6 ha.

An sinh xã hội được quan tâm

Với mục tiêu toàn dân được hưởng lợi từ sự phát triển, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phốđã xây dựng các thiết chế văn hóa đồng bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị được tập trung phát động thực hiện và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào này đã huy động được sức dân, sự đoàn kết trong nhân dân để cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng TP.Thuận An ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cùng với đó, Đảng bộ thành phố đã quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đầu tư đồng bộ hệ thống y tế, kêu gọi công tác xã hội hóa trên lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

TP.Thuận An là một trong những địa phương của tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chế độ chính sách, người có công cách mạng ; quan tâm chương trình giảm nghèo, việc làm; đã giới thiệu việc làm cho 70.562 lao động, trong đó có 15.781 lao động thường trú ; tỷlệlao động qua đào tạo đạt 78,2%; tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đạt và vượt chỉtiêu, hoàn thành chỉtiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020. TP.Thuận An đã đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, kịp thời triển khai, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng trường lớp đạt chuẩn quốc gia được chú trọng; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng tăng; xây dựng mới 18 trường; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 67,27%...

Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã chỉđạo quyết liệt cho các ngành, đoàn thể, các xã, phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với phương châm mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự phát triển của thành phố. Vì vậy, hàng năm, tại các xã, phường luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với hàng ngàn phần quà được hỗ trợ, trao tặng cho các gia đình chính sách, hàng ngàn phần quà được hỗ trợ cho công nhân lao động xa quê, học sinh, sinh viên khó khăn, vượt khó...

Đồng tâm hiệp lực

Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Thuận An cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phốluôn đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự gắn bó của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế vì là lợi ích chung của địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, TP.Thuận An luôn được sự chỉđạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban ngành trong tỉnh, sự năng động của chính quyền và nhân dân trong lựa chọn những cách làm hay, sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả từ kinh tế - xã hội, cải cách hành chính...

Cái hay của Đảng bộ TP.Thuận An trong suốt nhiệm kỳ qua là luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn trong cuộc họp Đảng bộ mở rộng. Cùng với đó là tư tưởng, quan điểm trong toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền Thuận An luôn nhất quán, xuyên suốt thực hiện mục tiêu đô thị hóa, trong đó mũi đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ. Đảng bộ TP.Thuận An đã nhất quán quan điểm phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển văn hóa - giáo dục, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh trong quá trình phát triển, nhất là qua các cuộc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại...

Với những thành tựu đạt được trong cả nhiệm kỳ 2015- 2020, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ TP.Thuận An đã đề ra mục tiêu tổng quan là huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội, tạo sự cân đối giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội theo hướng đô thị văn minh - giàu đẹp; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế một cách ổn định và bền vững; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người, bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Cùng với đó là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉđạo điều hành và thực thi pháp luật; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh quá trình đô thị hóa nhanh đồng thời với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ sẽ tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ lẫn thách thức. Do đó, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới là xây dựng đô thị Thuận An phát triển phải có bước đột phá theo hướng nhanh - bền vững - văn minh - giàu đẹp. Với vị thế là địa bàn nằm trong vùng động lực phát triển, là nơi giao thoa giữa 2 trung tâm lớn là TP.HồChíMinh và TP.Thủ Dầu Một, là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của vùng, là cửa ngõ giữa TP.HồChíMinh và đô thị Bình Dương, với tiềm năng mới là sự đầu tư của các thành phần kinh tế về lĩnh vực các ngành dịch vụ có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ phụ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ đa dạng nhu cầu dân cư về khám, chữa bệnh, mua sắm, vui chơi, nghỉ dưỡng... có quy mô cấp vùng và khu vực sẽ tạo tiền đề để Thuận An trở thành một trung tâm đô thị dịch vụ thịnh vượng vào năm 2030.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter