Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một xứng tầm với vai trò, vị trí trung tâm (*)

Cập nhật: 27-06-2012 | 00:00:00

... TX.TDM  là một địa danh nổi tiếng, có truyền thống cách mạng vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TX.TDM đã đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm duy trì ở mức khá cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng là dịch vụ - công nghiệp và nông nghiệp, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung (thứ ba từ phải sang) - trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo TP.HCM về tiến trình phát triển của thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: Xuân Lộc) Xác định tầm quan trọng của TX.TDM trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, đồng thời để thúc đẩy TX.TDM phát triển bền vững, trở thành một đô thị văn minh và hiện đại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-TU, Nghị quyết số 32/NQ-TU về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một. Thời gian qua, TX.TDM đã tập trung điều chỉnh và xây dựng quy hoạch chung phát triển đô thị, đó là cơ sở tiền đề để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ thương mại, các khu đô thị, khu dân cư, giao thông công cộng và cảnh quan đô thị. Những thành quả đó đã góp phần đưa thị TX.TDM lên thành đô thị trung tâm của tỉnh ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh hàng năm giảm đáng kể; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được ổn định, hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng, tăng cường và phát huy được sức mạnh.

Với những thành tựu nói trên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thị xã nói riêng, của tỉnh Bình Dương nói chung, theo nguyện vọng của đồng chí đồng bào, tỉnh đã trình Chính phủ đề nghị thành lập thành phố Thủ Dầu Một và ngày 2-5-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/2012/NQ-CP về việc thành lập thành phố Thủ Dầu Một trực thuộc tỉnh Bình Dương. Sự ra đời của thành phố Thủ Dầu Một đã đánh dấu bước ngoặt, bước phát triển mới của vùng đất có lịch sử hào hùng, anh dũng trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, một vùng đất năng động, đầy sức sống của thời kỳ đổi mới và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên con đường công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố Thủ Dầu Một cùng với các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã trong tỉnh đã phối hợp hợp tác và hỗ trợ cho sự phát triển của thành phố Thủ Dầu Một thời gian qua. Tôi cũng nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cám ơn các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã đóng góp tích cực, thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố Thủ Dầu Một.

Thủ Dầu Một hôm nay đã trở thành thành phố, đây là niềm tự hào, là điều kiện thuận lợi song cũng nhiều thách thức. Do đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phải không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục những tồn tại hạn chế, tận dụng thời cơ để xây dựng, phát triển mạnh mẽ thành phố Thủ Dầu Một trên tất cả các lĩnh vực trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò, vị trí, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh và sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Qua đó góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới. Nhân đây, tôi cũng đề nghị thành phố Thủ Dầu Một cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trước hết, các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể của thành phố Thủ Dầu Một cần tập trung ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện chuyển đổi hoạt động, quản lý từ đơn vị hành chính theo mô hình thị xã thành hoạt động, quản lý của đơn vị hành chính, theo mô hình thành phố tinh gọn, hiệu quả bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là hoạt động quản lý Nhà nước từ thành phố đến các đơn vị hành chính trực thuộc được liên tục, thông suốt, kịp thời, đúng quy trình, đúng luật định những vấn đề có liên quan đến xã hội, đời sống của nhân dân.

2. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, trong đó ưu tiêu đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, xử lý môi trường bảo tồn và phát triển mảng xanh đô thị cây xanh công cộng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh sẽ tạo điều kiện để Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục đẩy nhanh tiến trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp, kết nối. Đó là tiền đề, điều kiện quan trọng để thành phố Thủ Dầu Một phát triển nhanh các ngành dịch vụ có chất lượng cao mang tính đột phá, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ thân thiện với môi trường cùng các tiện ích tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phấn đấu thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2015 và thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

3. Tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa, chủ động phòng, chống các loại văn hóa phẩm độc hại, giữ gìn, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử với bề dày truyền thống lịch sử 300 năm hình thành và phát triển Thủ Dầu Một, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa thể dục thể thao, đa dạng hóa các hình thức vui chơi giải trí phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân thành phố, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ tái nghèo, phấn đấu giảm và xóa tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị trong công tác quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng thành phố Thủ Dầu Một thành khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh luôn theo dõi, tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Thủ Dầu Một có bước đột phá mới trên con đường xây dựng và phát triển, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu xây dựng thành phố Thủ Dầu Một thành đô thị văn minh, hiện đại và giàu đẹp, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

(*): Tựa do Tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter