Ý chí quật cường, khát vọng độc lập

Cập nhật: 23-11-2020 | 08:19:25

Cách đây tròn 80 năm, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ diễn ra ngày 23-11-1940 là một trong những sự kiện quan trọng, một mốc son trong lịch sử cách mạng của miền Nam thành đồng Tổ quốc. 80 năm qua, hào khí của khởi nghĩa Nam kỳ vẫn luôn không ngừng được hun đúc và tỏa sáng qua các thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng miền Nam và cả dân tộc.

 Mặc dù thất bại, nhưng khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; kết hợp giữa đấu tranh ở đô thị và đấu tranh ở nông thôn; đồng loạt tiến công địch trong không gian rộng lớn nhưng có trọng điểm. Đó là bài học về phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy cao độ tinh thần chủ động sáng tạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh của phong trào cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khởi nghĩa Nam kỳ mang tính chất một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tính nhân dân rộng rãi và sâu sắc. Đó là minh chứng sinh động cho chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Ðảng với phương pháp đấu tranh vũ lực là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo. Ðồng thời, khởi nghĩa Nam kỳ cũng là cơ sở thực tiễn để Đảng ta hoàn thiện chiến lược chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Theo dòng lịch sử của dân tộc, hào khí khởi nghĩa Nam kỳ hội tụ và tiếp tục lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm lan tỏa tinh thần, ý chí và hào khí đó trở thành khát vọng phát triển quê hương, đất nước. Kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Nam kỳ diễn ra vào thời điểm toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Phát huy tinh thần và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thành nguồn sức mạnh và động lực to lớn để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.q

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter