Cán bộ nữ tham gia cấp ủy: Cần nhiều giải pháp để tạo đột phá- Bài 2

Cập nhật: 20-06-2024 | 07:43:55

Bài 2: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ

Xác định công tác cán bộ nữ (CBN) là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, những năm qua, vai trò của phụ nữ và công tác CBN của tỉnh đã được nâng cao rõ rệt với nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, qua thực tế, công tác đào tạo, bổ nhiệm CBN, cán bộ tham gia cấp ủy các cấp vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn. Tỷ lệ CBN tham gia cấp ủy và giữ các chức danh lãnh đạo còn thấp so với nam giới.

Tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo còn thấp

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Bình Dương luôn xác định công tác CBN là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ nhằm khai thác nguồn nhân lực nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giải phóng phụ nữ, thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới. Thực tế thời gian qua, vai trò của phụ nữ, công tác CBN, bình đẳng giới đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm phát triển đội ngũ CBN các cấp được quan tâm, ban hành, thể hiện thông qua văn kiện các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa VIII, khóa IX, khóa X. Gần đây nhất, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã khẳng định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trong đó mạnh dạn bổ sung, đưa vào quy hoạch kết hợp với luân chuyển, bố trí các chức danh kế cận các chức danh lãnh đạo quản lý; tạo nguồn lãnh đạo nhất là CBN…”.

Bình Dương chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBN cả về lượng và chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong ảnh: Bà Nguyễn Minh Thủy (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội” năm 2024

Cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên công tác CBN có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có 28.481 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó nữ chiếm 69,29%. Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết những năm qua, công tác phụ nữ nói chung, công tác CBN nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thông qua nhiều chính sách, tạo điều kiện và cơ hội để đội ngũ CBN sáng tạo, từng bước vươn lên, phát huy trí tuệ và sức lao động của bản thân, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ này đều tăng hơn so với các nhiệm kỳ trước. Công tác đề bạt, bổ nhiệm CBN vào các chức danh giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng và tương đương tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, công tác CBN thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là tỷ lệ CBN tham gia cấp ủy, giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành tuy có tăng so với trước đây nhưng vẫn còn thấp. Việc bố trí CBN giữ chức danh lãnh đạo, quản lý chưa có bước đột phá, còn gặp những rào cản nhất định. So với nam giới, CBN có những khó khăn nhất định về mặt thời gian vì phần lớn phải chăm sóc gia đình, sinh con nên việc sắp xếp để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ còn gặp nhiều trở ngại...

Tạo thuận lợi để tăng CBN tham gia cấp ủy

Bên cạnh những tồn tại, khó khăn khi CBN tham gia cấp ủy, giữ chức lãnh đạo quản lý, hiện biên chế tỉnh Bình Dương được Trung ương giao đến năm 2026 rất thấp; trong đó khối Đảng, đoàn thể có 790 biên chế; đối với công chức xếp thứ 51/63, viên chức thấp nhất so với các tỉnh, thành; khối chính quyền có 1.625 biên chế, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh trong thời gian tới lại phải tiếp tục tinh giản, giảm theo lộ trình của Trung ương, không thể bổ sung nguồn nhân lực mới, cán bộ trẻ, CBN để có thể tiếp tục bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ, nhất là CBN trong giai đoạn tiếp theo. Đây là vấn đề khó, nan giải và là trăn trở rất lớn của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong thời gian qua, cũng như giai đoạn tiếp theo càng khó khăn hơn nếu các cấp có thẩm quyền chưa xem xét, giải quyết kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh về công tác CBN, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 26-8-2021 và Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 5-2-2022 về quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm; đồng thời nghiên cứu đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác CBN tuân thủ đúng các quy định của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác rà soát, tạo nguồn CBN thông qua việc thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm cơ cấu tỷ lệ nữ trong quy hoạch theo quy định…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt công tác CBN trong thời gian tới, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét về vấn đề biên chế của tỉnh Bình Dương, theo hướng bổ sung biên chế phù hợp với đặc điểm, tình hình và sự phát triển của tỉnh; đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, qua đó thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng trong tham gia, thụ hưởng thành quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Song song đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, tạo nguồn CBN làm công tác lãnh đạo, quản lý; phải chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt, quan tâm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng để phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt nhất vai trò người công dân, người lao động, người vợ, người mẹ; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, các cấp hội cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn hoạt động thực sự phù hợp với điều kiện tổ chức hội và của hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tham gia càng nhiều hơn vào các hoạt động chính trị - xã hội.

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của CBN trên địa bàn tỉnh Bình Dương hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức mới đây, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khẳng định thời gian qua tỉnh Bình Dương thường xuyên quan tâm đến công tác CBN, CBN tham gia cấp ủy các cấp. Cơ cấu trong quy hoạch, cơ cấu chức danh, chức vụ đối với CBN nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp tăng cường sự tham gia cấp ủy các cấp của CBN trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới..., nhằm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBN cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn đội ngũ CBN không ngừng sáng tạo, trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác, vượt lên tâm lý e dè để cống hiến, vươn lên, thực sự là những tấm gương sáng trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=514
Quay lên trên