Dân vận để đồng thuận

Cập nhật: 30-11-2023 | 07:52:08

Dân vận là một trong những công tác quan trọng của Đảng, là nhân tố tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác dân vận là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để mọi người dân hiểu rõ, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt.

Thời gian qua, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận đã và đang góp phần tích cực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, người dân tích cực đóng góp tham gia vào sự nghiệp phát triển chung. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, việc đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận là hết sức cần thiết. Bên cạnh việc phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận và phong trào “dân vận khéo” phải gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở; thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động… mà nhiệm vụ của công tác dân vận là phải đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, biến thành hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chỉ có thể đóng vai trò chủ động khi những người làm công tác dân vận phải hòa mình vào cuộc sống, có hiểu biết sâu sắc thực tiễn, nắm được ý nguyện chân chính của nhân dân phản ánh với Đảng. Bởi công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong quá trình tạo ra sự đồng thuận xã hội. Vì vậy, công tác dân vận phải “đi trước một bước”, làm cho nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ. Có như vậy, “ý Đảng” mới hợp với “lòng dân”.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên