Đi theo con đường Bác chọn

Cập nhật: 05-06-2021 | 07:53:35

Trong hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, qua 3 đại dương, 4 châu lục và 30 quốc gia, làm rất nhiều công việc để kiếm sống, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành luôn nung nấu một khát vọng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”, “Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước”. Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân vô hạn, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cách mạng chân lý thời đại: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

 Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân xâm lược, nhân dân bị hai tầng áp bức nặng nề, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm bộc lộ tinh thần yêu nước, thương dân. Mặc dù rất khâm phục, đánh giá cao những cống hiến của những nhà yêu nước đương thời như cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, nhưng Người nhận thấy ở con đường cứu nước của họ còn có nhiều hạn chế và bế tắc về mục tiêu và phương pháp. Chính vì vậy, Người đã quyết định đi tìm con đường cứu nước mới, sang phương Tây, nơi có cái gọi là “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái”, xem họ làm thế nào để về giúp đồng bào ta...

Từ hành trình qua các châu lục, Người rút ra kết luận là chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Thế rồi, như một tất yếu lịch sử, vào một ngày tháng 7-1920, đọc được bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên Báo Nhân Đạo (Pháp), Người đã được giải đáp thỏa đáng những điều mà bấy lâu hằng mong ước, đợi chờ. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin và quyết đi con đường cách mạng mà Lênin đã vạch ra. Sau khi đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Người trực tiếp truyền bá con đường cứu nước mới, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; rồi trở về nước lãnh đạo nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, tổ chức lực lượng vũ trang, vận động nhân dân đấu tranh giành độc lập, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến; đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ...

Đi theo con đường của Bác, toàn Đảng toàn quân, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đến với biết bao thắng lợi vĩ đại; từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến đại thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện trọn vẹn cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đi theo con đường Bác chọn, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta từ một nước lạc hậu, chậm phát triển đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

 THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter