Định hướng hành động, hướng tới trung thực

Cập nhật: 10-07-2024 | 07:56:33

Đạo đức cách mạng được hiểu là đạo đức của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình vận động và phát triển, đạo đức cách mạng có sự tiếp nối và phát huy lên tầm cao mới. Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là quy định có tính hệ thống, khái quát, đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; có tính liên thông với các quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện nêu gương...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. Đối với đội ngũ đảng viên, Người yêu cầu: “Người đảng viên, dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương cho quần chúng”; “Phải giữ vững đạo đức cách mạng là chí công vô tư”, “Tự mình phải làm gương cần, kiệm, liêm, chính để nhân dân noi theo”.

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, cũng nêu rõ: “Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức; cổ vũ, biểu dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và ngoài xã hội”.

Như vậy, Quy định 144-QĐ/TW chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội XIII của Đảng đề ra. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là vấn đề được Đảng ta chú trọng từ khi thành lập đến nay. Thời gian gần đây, các quy định về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện nêu gương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chú trọng ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm, giữ gìn chuẩn mực đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên.

Có thể nói Quy định số 144-QĐ/ TW ra đời là bước kế thừa, phát huy có hệ thống nhằm định hướng hành động, tạo cơ sở cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên hướng tới sự trung thực và gương mẫu. Quy định số 144-QĐ/ TW còn là tiêu chuẩn, thước đo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=152
Quay lên trên