Mời bạn đọc và các tầng lớp Nhân dân xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi ý kiến đóng góp qua địa chỉ email: toasoan@baobinhduong.vn

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức 51.153 hội nghị, hội thảo với gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đây là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khi tham gia góp ý vấn đề “Thu hồi đất, chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư”

Thạc sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly, giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một có một số ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau.

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vừa qua, luật sư Hoàng Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật...

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện nay đang tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính như giá đất, tài chính đất đai, thu hồi đất, đăng ký đất đai.

Tại hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vừa qua, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề cập đến chính sách đất đai đối với nhà ở...

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức triển khai lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh tổ chức vừa qua, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh có ý kiến đóng góp...

Sáng 10-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Liên quan đến xác định giá đất, tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn xác định theo cách thức hành chính.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ yêu cầu nêu cao tinh thần trung thực, khách quan, “gạn đục khơi trong;” tôn trọng mọi ý kiến góp ý của nhân dân, không để bất cứ ý kiến nào của nhân dân không được tiếp thu.

Để bảo đảm thực thi quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm nguyên tắc tương xứng, chính là bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người có đất bị thu hồi.

Để giảm phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không nên ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình sử dụng đất vào chung một sổ đỏ.

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên