Học Bác bài học trách nhiệm với dân

Cập nhật: 15-05-2024 | 06:49:18

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân. Trong Di chúc để lại cho đời sau, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải gìn giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc lại bài học về trách nhiệm với dân để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trọng dân, thân dân, hiểu dân và tận tụy phục vụ nhân dân. Tư tưởng trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người. Xuất phát từ tư tưởng trọng dân mà trong nhiều câu nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, sức mạnh của nhân dân. Theo Người, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Có thể thấy, Người luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và xác định rõ không có gì quý bằng nhân dân, không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân.

Từ việc đúc kết giá trị và sức mạnh của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến khẳng định một nguyên lý sâu sắc “có dân là có tất cả, mất dân là mất hết”. Đề cao vai trò, sức mạnh của nhân dân nên Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, bởi “ý dân là ý trời, làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành, làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại…”. Người nhiều lần khẳng định “gốc có vững thì cây mới bền”; “có lực lượng dân chúng thì việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được”.

 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân không chỉ là lực lượng lao động chủ yếu, trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, mà còn là động lực thúc đẩy cách mạng phát triển. Quần chúng nhân dân có mặt khắp mọi nơi, nếu được dẫn dắt bởi một tổ chức chính trị với đường lối đúng đắn, khoa học thì lực lượng quần chúng sẽ thành một khối thống nhất, có sức mạnh vô địch. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tổ chức và lãnh đạo giành được chính quyền về tay nhân dân, Người càng nhận thấy sức mạnh to lớn của nhân dân không chỉ trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, mà còn trong xây dựng xã hội mới. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những ngày đầu giành được chính quyền còn non trẻ cũng phải dựa vào dân để từng bước lớn mạnh và giải quyết những vấn nạn đương thời như “giặc đói”, “giặc dốt”… Có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ được sinh ra từ nhân dân, sống trong lòng nhân dân và suốt cuộc đời tận tụy với nhân dân. Người để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta bài học sâu sắc về trách nhiệm với dân. Bài học ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị để vận dụng cho công cuộc đổi mới đất nước nói chung, xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ nói riêng.

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên