Khắc phục tình trạng “phai nhạt lý tưởng”

Cập nhật: 30-10-2021 | 08:16:31

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 37-QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm; trong đó có sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới. Việc sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Điểm nổi bật trong Quy định 37-QĐ/ TW về những điều đảng viên không được làm có nội dung hoàn toàn mới so với Quy định 47 năm 2011, đó là đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Tại mỗi buổi lễ kết nạp Đảng, lời thề “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng…”, luôn được những người khi bắt đầu bước vào hàng ngũ của Đảng tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Chủtịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó chính là lý tưởng, con đường mà mỗi người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn và tự nguyện đi theo suốt cuộc đời. Tuy nhiên, trong tình hình mới, trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng đã có lúc tự biến mình xa rời lý tưởng cách mạng của Đảng. Tình trạng phai nhạt lý tưởng đã được Đảng ta chỉ ra: “Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin…”. Do đó, việc bổ sung nội dung này trong những điều đảng viên không được làm sẽ là những lời nhắc nhở đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng mà mình đã chọn. Lý tưởng đó chính là “chiếc la bàn” định hướng, dẫn dắt niềm tin để mỗi đảng viên trọn đời đi theo Đảng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Cùng với việc bổ sung các nội dung nhằm khắc phục tình trạng “phai nhạt lý tưởng”, quy định mới về những điều đảng viên không được làm còn sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới, tất cả nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Việc thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm màTrung ương mới bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện sẽ khắc phục được những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285419
      [news_title] => Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-12-03 04:05:33
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-03 04:05:15
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285353
      [news_title] => Ươm tài năng, phát huy trí tuệ
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-12-02 08:28:46
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-02 07:52:53
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285288
      [news_title] => Tiền đề quan trọng tiến tới công dân số
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-12-01 09:48:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-12-01 09:43:11
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285171
      [news_title] => Tìm cơ hội trong khó khăn
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-11-29 20:36:50
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-11-29 19:09:05
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285080
      [news_title] => Kết nối, ổn định thị trường lao động
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-11-28 20:56:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-11-28 19:28:40
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285015
      [news_title] => Tạo đột phá từ liên kết vùng
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-11-28 08:22:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-11-28 07:39:44
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 284905
      [news_title] => Gian khó đi qua, nghĩa tình đọng lại…
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-11-26 06:00:21
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-11-26 05:52:04
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 284841
      [news_title] => Bình ổn thị trường để dân vui đón tết
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-11-25 09:54:21
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-11-25 09:26:12
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258807
      [news_title] => Trang bị “lá chắn” bảo vệ trẻ em
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2021-10-29 08:27:24
      [news_createdate] => 2021-10-29 08:26:34
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258748
      [news_title] => Cầu nối để “nông dân giàu, nông nghiệp thịnh vượng”
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2021-10-28 08:11:29
      [news_createdate] => 2021-10-28 08:06:05
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258653
      [news_title] => Bước ngoặt của chiến lược điều trị F0
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2021-10-27 07:21:22
      [news_createdate] => 2021-10-27 06:52:18
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên