Khơi dậy truyền thống và sức mạnh đoàn kết

Cập nhật: 06-12-2023 | 07:49:25

Hội nghị thảo luận dự thảo các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do Tỉnh ủy tổ chức đã diễn ra vào sáng qua (5-12). Đây là hội nghị tiếp theo trong khuôn khổ chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Việc thảo luận dự thảo các kế hoạch để triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII không ngoài mục đích sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm để bảo đảm các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nghị quyết.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bao gồm nhiều chuyên đề, mỗi chuyên đề có nội dung riêng. Tuy nhiên, nội dung cô đọng nhất, tập trung nhất của các chuyên đề đều hướng đến việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Điểm nổi bật của Nghị quyết Trung ương lần thứ tám là trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được từ các nghị quyết trước đây, các chuyên đề đều có những điểm mới, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo. Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam là có lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng cống hiến sức người, sức của để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra đời thêm một lần nửa khơi dậy truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách xã hội bền vững, tiến bộ và công bằng, nghị quyết còn hướng đến mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức để xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết; thảo luận dự thảo các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết là những bước khởi đầu. Tuy nhiên, đây là bước quan trọng nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

 LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên