Phối hợp làm tốt công tác dân vận

Cập nhật: 05-04-2021 | 08:59:43

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (CTDV) giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương thực hiện trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các ngành, đơn vị thường xuyên tăng cường bám sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc triển khai, vận động quần chúng gắn với các phong trào thi đua đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điểm nổi bật nhất trong thực hiện chương trình phối hợp là việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDV trong lực lượng công an, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác giáo dục - đào tạo, y tế, hoạt động ngân hàng - tín dụng đạt kết quả tốt. Từ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức về CTDV có nhiều chuyển biến tích cực.

CTDV của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng có những nội dung, phương thức khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ cho sự phát triển đất nước. Trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, CTDV càng phải chú trọng và đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội thông qua các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng…

Vì vậy, chương trình phối hợp của các sở, ngành trong giai đoạn 5 năm tiếp theo tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức CTDV phù hợp với từng địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của ngành, đơn vị mình tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình phối hợp đã được ký kết nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống chính trị trong CTDV của Đảng.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter