Quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ nữ

Cập nhật: 08-06-2024 | 08:56:20

Cấp ủy có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Đảng ở mỗi cấp, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng các cấp. Cấp ủy còn giữ vai trò trung tâm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, trong đó có công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Vì vậy, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ vào các chức danh để cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới.

Trong nhiều năm qua, công tác cán bộ nữ đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ ở các cấp đã từng bước đi vào nề nếp. Nguồn cán bộ nữ quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, quản lý khá dồi dào ở tất cả các cấp. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm đến việc phát hiện, giới thiệu những cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm của Đảng về công tác cán bộ nữ, dẫn đến tình trạng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở một số địa phương, nhất là ở cấp cơ sở còn chưa bảo đảm tỷ lệ.

Để làm tốt công tác cán bộ nữ, các cấp ủy Đảng cần nâng cao chất lượng việc ra nghị quyết, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ. Trước hết, cần quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ, xác định mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, các chủ trương trong công tác cán bộ nữ của Đảng phù hợp với nhu cầu thực tế. Người đứng đầu và cấp ủy các cấp cần quan tâm, nâng cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong cấp ủy về công tác cán bộ nữ; lãnh đạo thực hiện chủ trương về công tác cán bộ nữ có hiệu quả; tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đối tượng đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác; có kế hoạch phân công công tác nhằm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nữ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với công tác cán bộ nữ, đồng thời các cấp ủy Đảng chủ động chuẩn bị nhân sự để thực hiện quy hoạch, cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy của từng nhiệm kỳ bảo đảm tỷ lệ.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=156
Quay lên trên