Sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng

Cập nhật: 21-06-2024 | 08:25:39

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, là công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và là vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam với sứ mệnh quan trọng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để nhìn lại và tự hào với chặng đường đồng hành của báo chí với sự phát triển của dân tộc.

Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, xuất phát từ nhu cầu tuyên truyền đường lối cách mạng, về cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để giành lại độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân. Để thực hiện được sứ mệnh lớn lao đó, với vai trò là một nhà báo, Người từng nói: “Đối với những người viết báo chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”. Đây chính là sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng cũng như đội ngũ những người làm báo nước ta trong những ngày đầu thành lập.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, báo chí cách mạng Việt Nam có sứ mệnh tuyên truyền công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ và nhân dân, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các cơ quan truyền thông, báo chí. Đây là định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Bước vào giai đoạn toàn cầu hóa thông tin, báo chí cũng đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn. Bên cạnh việc thực hiện sứ mệnh về tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những giá trị tích cực, báo chí còn phải tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, các trào lưu tư tưởng thù địch chống phá Đảng và Nhà nước đang hoạt động ngày càng tinh vi, quyết liệt. Điều đó đặt ra yêu cầu mới với báo chí cách mạng Việt Nam là phải không ngừng đổi mới, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại để giữ vững vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với bề dày qua 99 năm xây dựng và trưởng thành, chắc chắn báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều đó, mỗi cơ quan báo chí cần quán triệt sâu sắc hơn tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cao cả mà tờ báo đã đặt ra; mỗi nhà báo cần phát huy vai trò là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=233
Quay lên trên