Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Cập nhật: 07-05-2024 | 07:56:45

“Chín năm làm một Điện Biên / Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”… Cách đây tròn 70 năm, ngày 7-5-1954, cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện sức mạnh Việt Nam, mang tầm vóc thời đại và có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam mang tầm vóc thời đại.

70 năm trước, trên đại ngàn núi rừng Tây Bắc hùng vĩ của Tổ quốc, quân và dân Việt Nam đã lập nên một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm. Chiến thắng Điện Biên Phủ thể hiện tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để chúng ta khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 70 năm qua, nhưng tầm vóc, ý nghĩa, bài học và tầm ảnh hưởng của Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ còn vang vọng, truyền lại mãi đến hôm nay và mai sau. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chủ động nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thử thách, củng cố niềm tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, chúng ta sẽ luôn khẳng định rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một “thiên sử vàng”!

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=350
Quay lên trên