Hỏi - đáp

Hỏi: Cơ cấu tổ chức Đề án TPTM Bình Dương gồm những bộ phận nào và có ý nghĩa như thế nào đến quá trình hình thành TPTM trong tương lai của tỉnh Bình Dương?

Theo cách hiểu phổ biến, TPTM là nơi ứng dụng các giải pháp công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, để giải quyết các vấn đề cụ thể, đáp ứng nhu cầu của người dân

Quay lên trên