Thêm những niềm tin!

Cập nhật: 13-01-2011 | 00:00:00

Hôm qua (12-1), một sự kiện chính trị trọng đại không chỉ của Đảng mà còn là của cả dân tộc Việt Nam đã chính thức diễn ra: Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì mang ý nghĩa quan trọng ấy mà ĐH đã được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi có gần 40 chính đảng, các tổ chức quốc tế gửi điện, thư chúc mừng và có trên 600 phóng viên trong nước cùng hơn 100 phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin sự kiện này.

Trên cơ sở ý chí thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong quá trình thảo luận và xây dựng các văn kiện trình ĐH XI, chủ đề của ĐH XI được Đảng xác định là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Cũng trên tinh thần này, Dự thảo các văn kiện trình ĐH XI của Đảng đưa ra mục tiêu sẽ xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Việt Nam kiên định con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội; phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển và từng chính sách phát triển, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội...

Được xác định là một ĐH của sự đẩy mạnh đổi mới toàn diện, cụ thể như trên lĩnh vực kinh tế Dự thảo báo cáo chính trị và Dự thảo chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm tới nhấn mạnh đến việc tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cùng với việc phát triển theo chiều rộng sẽ phát triển theo chiều sâu; nhấn mạnh kết hợp giữa phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường... Hay việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bao hàm cả đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, trong đó việc đẩy mạnh đổi mới kinh tế đi trước một bước, đồng thời kết hợp với đổi mới chính trị có bước đi phù hợp với mục tiêu để giữ vững ổn định chính trị tạo ra động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Việc đổi mới chính trị theo ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng sẽ được hướng vào đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị để phát huy hơn nữa dân chủ XHCN, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng... Sự đổi mới còn được thể hiện thông qua việc sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 3 độ tuổi: dưới 50 tuổi, từ 50 - 60 tuổi và trên 61 tuổi.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, với sự đầu tư trí tuệ của trên 1.300 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên đang sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước, chúng ta có quyền hy vọng rằng ĐH sẽ thảo luận, đưa ra những quyết sách quan trọng để đưa đất nước tiếp tục phát triển vượt bậc trong thời kỳ đổi mới, tạo điều kiện cho mỗi người dân có cơ hội phát triển tốt hơn... Đồng thời ĐH sẽ lựa chọn những người tiêu biểu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới - bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng. Với tâm trạng lạc quan ấy, chúng ta càng có thêm nhiều niềm tin vào ĐH lần thứ XI, mà trước mắt là đặc biệt tin tưởng và kỳ vọng vào những bước tiến nhảy vọt của đất nước trong năm 2011.

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277558
      [news_title] => Hiệu quả từ hạ tầng đi trước
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-13 07:36:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 07:35:58
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277476
      [news_title] => Quy tụ, phát huy sức mạnh tại chỗ
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-12 07:59:30
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-12 07:48:38
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277372
      [news_title] => Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp đột phá
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-11 07:48:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-11 07:39:38
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277281
      [news_title] => Đà tăng trưởng vẫn duy trì
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-10 07:30:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-10 07:11:48
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277192
      [news_title] => Quảng bá hình ảnh, lan tỏa thương hiệu
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-09 08:13:36
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-09 08:02:42
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277102
      [news_title] => Không chủ quan trước nguy cơ “dịch chồng dịch”!
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-08 07:59:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-08 07:39:41
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277001
      [news_title] => Phát huy hiệu quả gói hỗ trợ thuê nhà
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-06 04:14:32
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-05 18:52:38
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 276931
      [news_title] => Giao thông số
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2022-08-05 05:03:02
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-04 18:19:44
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 17148
      [news_title] => Đại hội của niềm tin và kỳ vọng
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2011-01-12 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-01-12 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 17103
      [news_title] => Rác thải sinh hoạt đô thị: Không phải chuyện nhỏ!
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2011-01-11 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-01-11 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 16971
      [news_title] => Bài học lớn về quyền trẻ em!
      [newcate_code1] => phan-tich
      [newcate_code2] => thoi-luan
      [news_publicdate] => 2011-01-08 00:00:00
      [news_createdate] => 2011-01-08 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên