Triển khai thực hiện phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Cập nhật: 21-06-2024 | 08:57:04

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới (Chỉ thị số 08) trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển du lịch một cách toàn diện, nhanh và bền vững với phương châm “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững”, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan với cách tiếp cận toàn diện, toàn cầu, toàn dân theo tinh thần “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy - Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới - Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”; tranh thủ thời cơ, khai thác tốt nguồn tài nguyên để phát triển du lịch nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng trong việc chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong hợp tác công - tư; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tích cực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh du lịch đã được cắt giảm, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch. Đồng thời, các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các mô hình quản trị, hợp tác công - tư trong phát triển du lịch trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; kịp thời tuyên truyền đến doanh nghiệp các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=412
Quay lên trên