Xây dựng Đảng là xây dựng đất nước

Cập nhật: 04-02-2017 | 08:40:19

 Cùng với cả nước, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh vừa đón chào Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vui xuân, đón tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và no đủ, người dân càng tự hào về Đảng và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên những kỳ tích “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Từ một nước nô lệ, Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng vươn lên trong xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Trong thời kỳ đổi mới, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mang tính lịch sử.

Có được điều đó là nhờ trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên được Đảng quan tâm chăm lo và đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, hoàn thiện; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững... Từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng trong suốt 87 năm qua cho thấy, để vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng thường xuyên, liên tục chăm lo xây dựng, chỉnh đốn tổ chức và đội ngũ của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử, xứng đáng với sứ mệnh tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Bước vào thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được Đảng quan tâm chăm lo. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ, trong những năm tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ cũng đã được Đảng xác định là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Không phải đến nhiệm kỳ này mà trong nhiều văn kiện, nghị quyết qua các thời kỳ, Đảng luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, bởi xây dựng Đảng chính là xây dựng đất nước.

Đảng vững mạnh sẽ nâng tầm lãnh đạo, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục vững bước đi tới những thành công, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân. Phát huy trách nhiệm, hiện thực hóa quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những hành động cụ thể, cả hệ thống chính trị cũng đã vào cuộc. Điều đó càng khẳng định quyết tâm của Đảng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter