Bình Dương quyết tâm sắp xếp bộ máy tinh gọn - Bài 5

Cập nhật: 24-09-2018 | 07:55:31

Bài 5: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

 Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, đề án của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án tại cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) và người lao động thuộc diện tinh giản biên chế (TGBC).

 Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Thủ Dầu Một về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: H.V

Kiến nghị từ cơ sở

Theo ghi nhận của phóng viên tại các buổi khảo sát của đoàn kiểm tra Tỉnh ủy ở các địa phương, chủ trương, nội dung trong kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy đều được thống nhất cao. Lãnh đạo các địa phương cũng bày tỏ sự quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy cũng như việc TGBC, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều đề xuất, kiến nghị cũng được lãnh đạo các địa phương phản ánh với đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, trong đó vấn đề khó khăn nhất đối với các địa phương là cơ chế, chính sách cho các đối tượng thuộc diện tinh giản.

Bà Võ Thị Bạch Yến, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết hiện nay 14/14 phường của thành phố đã xây dựng đề án tinh gọn bộ máy theo kế hoạch của Thành ủy. “Tinh thần là rất quyết tâm, mặc dù hiện nay khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong khi biên chế lại giảm nên sẽ rất khó khăn. Khó khăn nhất hiện nay chính là chế độ, chính sách cho những người nghỉ việc do dôi dư như thế nào để CB.CC,VC, người lao động yên tâm khi tiến hành tinh giản…”, bà Yến nêu vấn đề. Tương tự, ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 55-KH/ HU thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo ông Trung, khó khăn trong TGBC đó là chế độ cho người nghỉ việc. “Nhiều người đã cống hiến hàng chục năm, giờ nghỉ việc thì phải có chính sách hỗ trợ cho họ. Đây là điều chúng tôi đang trăn trở…”, ông Trung nói.

Để từng bước khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu trong đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, mở rộng dân chủ trong thảo luận xây dựng đề án. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về những vấn đề cụ thể.

Ngay tại địa phương được xem là thành công nhất trong việc TGBC như TX.Thuận An cũng có những kiến nghị chung về chính sách TGBC. Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An, cho biết: “Tỉnh cần sớm có chế độ chính sách hỗ trợ cho các trường hợp tinh giản”. Ông Tâm giải thích thêm, đối với TX.Thuận An, Ban Thường vụ Thị ủy Thuận An luôn chỉ đạo trong quá trình tinh giản phải bảo đảm chế độ, chính sách cho người thuộc diện tinh giản. Do vậy, hầu hết các trường hợp tinh giản đều viết đơn tự nguyện xin nghỉ việc. Theo ông Tâm, các trường hợp tinh giản ở TX.Thuận An trong thời gian qua đều được hưởng chính sách theo Nghị định 108-NĐ/CP; đồng thời hỗ trợ thêm 10 - 20% kinh phí được hưởng theo Nghị định 108-NĐ/CP. “Sau này, khi tỉnh có chính sách hỗ trợ về TGBC, thì chúng tôi cũng kiến nghị tỉnh cho những trường hợp đã tinh giản được truy lãnh số tiền hỗ trợ này. Tôi cho rằng, nếu chúng ta có chính sách hỗ trợ tốt cho những đối tượng thuộc diện tinh giản không chỉ thể hiện tính trách nhiệm, nhân văn mà chính sách này sẽ là một trong những giải pháp mang tính quyết định để tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tinh giản thành công theo kế hoạch của tỉnh”, ông Tâm nói.

Xây dựng chính sách TGBC

Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết Bình Dương đang duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và mạnh mẽ, trong thời gian tới, khối lượng công việc của tỉnh ngày càng tăng thêm sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện TGBC. Tuy nhiên, việc thực hiện TGBC theo đề án không phải chỉ để giảm về số lượng CB,CC,VC mà thông qua tinh giản để bổ sung, thu hút được nguồn nhân lực, CB,CC,CV có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn cao vào làm việc trong hệ thống chính trị các cấp. Để thực hiện được vấn đề này, đề án tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC; triển khai tốt các khâu trong công tác cán bộ như đẩy mạnh đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng; tăng cường công tác đánh giá đa chiều về chất lượng đội ngũ CB,CC,VC, góp phần nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của đội ngũ CB,CC,VC trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Kèm theo đó, tỉnh cũng sẽ có những chính sách cụ thể để khuyến khích, tạo động lực cho CB,CC,VC thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh; chính sách hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc; tăng mức khoán hoạt động thường xuyên để tăng thu nhập cho CB,CC,VC.

Nói về chế độ, chính sách cho những đối tượng tinh giản, bà Nguyễn Minh Thủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng chính sách cụ thể để hỗ trợ CB,CC,VC và người lao động thuộc diện TGBC. Dự thảo chính sách đang được xây dựng công phu, xem xét cân nhắc nhiều mặt, lấy ý kiến đóng góp từ nhiều cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách cán bộ; đồng thời tạo điều kiện hưởng chính sách phù hợp nhất đối với CB,CC,VC, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Hiện tại, chính sách cụ thể này đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua. Sau khi được thông qua chính sách cụ thể, tỉnh sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin trong và ngoài tỉnh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc TGBC, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế phải dựa trên 3 trụ cột chính

Vấn đề TGBC phải dựa trên 3 trụ cột chính, đó là: Giảm đầu mối; sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối đó; sắp xếp chức năng nhiệm vụ không giao thoa, không trùng lắp. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ giảm được biên chế nói chung, trong đó từng vị trí việc làm sẽ được xác định. Một vấn đề nữa là muốn tinh gọn bộ máy, TGBC thì nên đổi mới phương pháp, chế độ làm việc...

Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An: Giảm các cuộc họp không cần thiết

Sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, đội ngũ CB,CC,VC một người đảm nhiệm thêm 1 - 2 chức danh, tôi đề nghị cần giảm bớt những cuộc họp không cần thiết, giảm bớt và tinh gọn các báo cáo, tăng cường hội nghị trực tuyến tại cấp thị xã và xã, phường. Cùng với đó là sáp nhập hoặc giảm bớt đầu mối các ban chỉ đạo. Vì hiện nay, tại các xã, phường có gần 40 ban chỉ đạo và 45 câu lạc bộ, hội đồng, tổ, ban, đội được thành lập. Có nhiều cuộc họp trùng lắp nội dung nên gộp chung lại thành một cuộc họp nhằm bảo đảm cho CB,CC,VC có thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

 NHÓM P.V CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter