Tiếp tục chung sức, chung lòng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, đưa TX.Thuận An có bước phát triển mới nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn...

Cập nhật: 16-06-2015 | 13:19:40

(Toàn văn phát biểu của đồng chí Mai Thế Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020)

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là Đảng bộ được BTV Tỉnh ủy chọn tiến hành ĐH điểm của tỉnh; là một trong những Đảng bộ giàu truyền thống cách mạng và đạt được nhiều kết quả trong quá trình đổi mới, có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Thay mặt Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí đại biểu về dự ĐH hôm nay.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh: HOÀNG PHẠM

Đại hội Đảng bộ các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH IX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã để ra.

​Qua theo dõi tình hình chung và qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã trình bày tại Đại hội, Tỉnh ủy rất vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TX. Thuận An đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước và luôn duy trì ở mức khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, dịch vụ và công nghiệp phát triển khá nhanh, tỷ trọng ngành nông nghiệp còn nhỏ. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt mức 74 triệu đồng/năm đã góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thuận An đã huy động khá tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển; từ đó các công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, hệ thống giao thông công cộng được phát triển khá, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất và đời sống, góp phần nâng cấp, cải tạo cảnh quan, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với xã còn lại là xã An Sơn. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có những chuyển biến tích cực; thực hiện các chính sách xã hội đạt kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh giảm đáng kể. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng, tăng cường và phát huy được sức mạnh.

​Nhìn tổng quát lại 5 năm qua, TX.Thuận An đã có những bước phát triển mới và khá toàn diện, cả thế và lực. Sức mạnh tổng hợp của thị xã được nâng lên. Có thể khẳng định, đây là những tiền đề, những thuận lợi rất cơ bản và hết sức quan trọng cho sự phát triển và xây dựng đô thị Thuận An trong những năm tới, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của toàn tỉnh.

​Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Thuận An đã đạt được; nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên để phát triển của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TX. Thuận An trong những năm qua.

​Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận rằng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ TX. Thuận An nhiệm kỳ qua vẫn còn một số mặt hạn chế. Đó là: một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội chưa đạt như Nghị quyết đề ra. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đô thị còn nhiều hạn chế. Việc cải tạo, nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái còn chậm. Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, trật tự đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá và chưa chặt chẽ. Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, công trình trọng điểm về phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị còn chậm. Dân số tăng nhanh dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp nhưng sự điều hành, quản lý, xử lý một số vấn đề chính quyền có mặt còn lúng túng. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các băng ổ nhóm, các khu vực giáp ranh còn diễn biến phức tạp. Việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đoàn viên, hội viên chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của địa phương trước yêu cầu mới của tình hình.

Với trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ thị xã, Đại hội cần đi sâu vào thảo luận, phân tích làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua, tìm ra nguyên nhân chủ yếu, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích và tìm ra các biện pháp hữu hiệu để kiên quyết khắc phục, đưa Thuận An phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

​Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, TX.Thuận An đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với cả những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TX nêu trong Báo cáo chính trị vừa được trình bày trước Đại hội. Sau đây, tôi xin phát biểu nhấn mạnh thêm một số điểm để Đại hội tập trung thảo luận và Ban chấp hành Đảng bộ TX nhiệm kỳ mới lưu ý trong lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI trong giai đoạn sắp tới.

​1. Cần xác định đúng vị trí, vai trò và tiềm năng của thị xã trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong 5 năm tới. Thuận An phải tập trung mọi nỗ lực, huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội, trước hết là nội lực để xây dựng nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển một cách bền vững và đồng bộ. Đặc biệt, cần đẩy nhanh phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, bảo đảm tính đồng bộ trong cơ cấu kinh tế để phát triển Thuận An thành đô thị dịch vụ. Trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp cần thực hiện một cách hết sức thực hiện một cách nghiêm ngặt, có chọn lọc những ngành có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao, sử dụng lao động ít và không gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng cải tạo, nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị sinh thái, du lịch ở các phường, xã có điều kiện như An Sơn, Hưng Định, Bình Nhâm, Vĩnh Phú.

2. Cần sớ​m bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng đô thị xanh, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường. Thị xã phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của tỉnh, đồng thời phải quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng, sớm đưa thị xã trở thành đô thị loại II.

​Muốn làm được điều đó, thị xã phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh trong quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị. Điều quan trọng là phải nâng cao được mức sống của các tầng lớp dân cư trong khu vực, tạo điều kiện để nhân dân có thể tiếp cận, hưởng thụ được những nội dung của tiêu chí đạt được trong việc xây dựng và phát triển đô thị. Song song đó, cần quan tâm xây dựng, nâng cao ý thức và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

3. Trước tình hình dân số của thị xã ngày càng tăng, cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để phát triển các loại hình, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, phục vụ nhân dân và người lao động ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

​Đến nay, tuy tỷ lệ hộ nghèo ở Thuận An còn ít nhưng chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được mà phải đề ra mức phấn đấu cao hơn nữa, các hộ nghèo phải được thoát nghèo một cách bền vững và ngày càng được nâng cao chất lượng cuộc sống. Tới đây, tiêu chí hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục sẽ được nâng lên, vì vậy chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều để ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân với mức cao hơn. Ở đây, ngoài trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, cần ra sức vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tương trợ với nhiều hình thức thích hợp với từng đối tượng nghèo khó, xây dựng và phát huy mối quan hệ tình làng nghĩa xóm để ngày càng có nhiều gương điển hình trong phong trào vượt khó thoát nghèo bền vững.

4. Thuận An là địa bàn giáp ranh với thành phố lớn và lao động nhập cư ngày càng nhiều nên tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, thị xã cần đặc biệt quan tâm phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp và có nhiều biện pháp đồng bộ, hữu hiệu để tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, đẩy lùi các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, nhanh chóng làm chuyển hóa địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

5. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp ủy Đảng cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt. Căn cứ vào tình hình cụ thể của Đảng bộ, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp phù hợp để thực hiện, trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở từng cấp, thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với xây dựng các cơ quan chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy chính quyền năng động và là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của các tầng lớn nhân dân, của các nhà đầu tư; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phải coi cán bộ và công tác cán bộ là "Cái gốc của mọi công việc", "Nguyên nhân của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt" để từ đó chú trọng khâu quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực. Để đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng thị xã thành đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai, bên cạnh tiếp tục bồi dưỡng tích cực cho số cán bộ đương nhiệm, cần xây dựng quy hoạch, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa cho những năm sau 2020, nhất là xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý chính quyền đô thị, đội ngũ cán bộ trên các lĩnh vực dịch vụ, quản lý xây dựng đô thị, giao thông, đất đai, môi trường... có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao. Mặt khác, phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý để đội ngũ cán bộ luôn giữ mình trong sạch, không hư hỏng. Song song đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động có tay nghề cao để cung ứng cho các thành phần kinh tế, phục vụ cho yêu cầu phát triển dịch vụ và công nghiệp.

Đại hội chúng ta còn một nhiệm vụ rất quan trọng nữa, đó là giới thiệu, lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X diễn ra vào tháng 10-2015.

Đường Gia Long, một trong những công trình trọng điểm tại TX.Thuận An mới được xây dựng đưa vào sử dụng trong dịp Đại hội Đảng các cấp

Cấp uỷ khoá mới phải đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thị xã và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Tỉnh. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh phải gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ Thị xã, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội X Đảng bộ Tỉnh.

Trên cơ sở công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban chấp hành, Ban thường vụ Thị uỷ Thuận An thực hiện một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình trong thời gian qua và đã được Ban Thường vụ đóng góp ý kiến, tôi tin tưởng rằng, mỗi đồng chí đại biểu trong Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, công tâm, khách quan, thật sự nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân Thuận An để giới thiệu nhân sự và lựa chọn bầu những đồng chí xứng đáng nhất vào Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã khoá XI.

Một nhiệm vụ nữa không kém phần quan trọng của Đại hội là các đồng chí đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Tỉnh. Tôi hy vọng rằng, các đồng chí sẽ có những ý kiến đóng góp có chất lượng, vừa góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên, vừa giúp các đồng chí có thêm cơ sở để xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình tốt hơn.

Với những thành tựu đã đạt được, với những kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn sinh động trong thời gian qua và với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân TX.Thuận An, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh hoàn toàn tin tưởng rằng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thị xã sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa TX.Thuận An có bước phát triển mới nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn cùng với toàn tỉnh xây dựng đô thị Bình Dương trong tương lai giàu đẹp, văn minh.
Cuối cùng, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, tôi xin kính chúc các vị khách quý và các đồng chí đại biểu nhiều sức khoẻ, vững niềm tin, đầy thắng lợi. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

(Đầu đề tòa soạn đặt) 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter