Bài dự thi Giải Búa liềm vàng

Với nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong triển khai công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp khu vực ngoài khu vực Nhà nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả nhất định.

Từ chương trình đột phá của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền cùng tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo động lực “ươm mầm” để công nhân lao động (CNLĐ) rèn luyện và phấn đấu vào Đảng.

Thực hiện chủ trương về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng, thời gian qua Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên