Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nghị quyết

Nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên