Theo gương Bác

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 29-9, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15- 5-2016 của Bộ Chính trị...

Sáng 29-9, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy phường Khánh Bình đã triển khai mô hình “Đảng bộ,

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII

Những cách làm hay, sáng tạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mô hình “Vì người lao động (NLĐ)” ở Đảng bộ Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 10-8, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương, Bộ Công an (CA) và CA tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc triển lãm “75 năm - Công an nhân dân làm theo lời Bác”.

Khối vận phường Tân Định vừa tổ chức ra quân thực hiện công tác dân vận phối hợp năm 2023.

Xác định kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác là tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đ

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn vớ i việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, học tập.

Ban Công tác Mặt trận khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú vừa hoàn thành nâng cấp, láng nhựa đường VP32, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong mùa mưa

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên