Huyện Dầu Tiếng

Thời gian qua, huyện Dầu Tiếng chú trọng huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại phù hợp với tình hình điều kiện của địa phương.

Là huyện vùng xa nằm về phía bắc của tỉnh, Dầu Tiếng được biết đến như một vùng đất còn khá đỗi hoang sơ.

Sau khi được công nhận là huyện nông thôn mới, huyện Dầu Tiếng tiếp tục nỗ lực để quy hoạch, xây dựng và phát triển một số địa phương có tốc độ phát triển nhanh, mạnh trên địa bàn huyện trở thành đô thị.

Với tốc độ phát triển nhanh và mạnh, thời gian qua xã Thanh Tuyền đã chứng minh là một trong những địa phương đạt tiêu chuẩn để trở thành một đô thị.

Đến năm 2025, đầu tư xây dựng nâng cấp đô thị bảo đảm các tiêu chí đạt được đô thị loại V đối với xã Thanh Tuyền và Long Hòa.

Để thúc đẩy quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, huyện Dầu Tiếng xác định thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện quy hoạch, chương trình phát triển đô thị của huyện phù hợp với định hướng quy hoạch

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền (DVCQ), xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”

Những ngày này, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Dầu Tiếng đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị bầu cử

Là một trong những đơn vị được UBND huyện giao thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trên cơ sở công văn của Công đoàn Cao su Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã xây dựng và thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử trong công nhân,

Quay lên trên free html hit counter