Huyện Dầu Tiếng

Trong cuộc chuyển mình mạnh mẽ giữa thời đại 4.0, huyện Dầu Tiếng đặt mục tiêu ưu tiên phát triển cân đối, hài hòa nền kinh tế - xã hội.

Qua rà soát, UBND huyện Dầu Tiếng ghi nhận trong 9 tháng của năm địa phương đã hoàn thành 27/38 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh.

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên