Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Tân Uyên xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp là công việc thường xuyên,

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TX.Tân Uyên đã luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025.

Tập trung phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; bảo đảm an sinh xã hội

“Trong giai đoạn 2021-2025, tập trung cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã An Thái đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cụ thể đưa nghị quyết của Đảng

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX.Dĩ An đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, phường Định Hòa vừa phát động đợt ra quân trồng cây xanh tại địa bàn các khu dân cư.

Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền học tập nghị quyết

Thời gian qua, Thị ủy Dĩ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện và đưa các nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống, nhất là NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng

Năm 2018, ngành tuyên giáo của tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng chương trình đột phá về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên