Festival đờn ca tài tử

Tiểu ban Hoạt động thương mại và xúc tiến du lịch Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017: Họp bàn “Không gian đờn ca tài tử và ẩm thực Nam bộ”

(BDO) Sáng 22-2, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Tiểu ban Hoạt động thương mại và xúc tiến du lịch Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Bài 4: Những danh ca, danh cầm của Bạc Liêu

Sáng 22-12, Sở Thông tin và Truyền thông Bình đã tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử “Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017” (Website) có địa chỉ truy cập http://doncataitu.vn.

Quay lên trên free html hit counter