Dòng sự kiện: Báo Xuân Nhâm Dần 2022

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Cập Nhật 29-01-2022 20:14:50

Bình Dương đã và đang ra sức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tag: Khơi dậy khát vọng

BECAMEX IDC, thương hiệu mạnh trên đường phát triển

Cập Nhật 29-01-2022 20:14:50

Là đơn vị kinh tế chủ lực của tỉnh, Becamex IDC luôn đồng hành cùng tỉnh trong các đề án, giải pháp mang tầm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tag: BECAMEX IDC

Xây dựng chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cập Nhật 29-01-2022 20:07:00

Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang là xu thế thời đại công nghiệp 4.0.

Tag: Xây dựng chính quyền số

“Lực đẩy” đầu tư công

Cập Nhật 29-01-2022 19:47:58

Nhằm khôi phục và phát triển kinh tế bền vững, năm 2021 Bình Dương đã nỗ lực vượt khó trong dịch bệnh, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình

Tag: đầu tư công,phát triển kinh tế bền vững

Bản lĩnh vượt khó

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

2021 là một năm có nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ. Năm 2021 cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng ứng phó, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tag: khẳng định bản lĩnh,khả năng ứng phó,hệ thống chính trị

Vững bước đi lên trên con đường đã chọn

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

Những thành tựu của đất nước và dân tộc có được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua là minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tag: Những thành tựu của đất nước,con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Bác đem mùa xuân về, dâng hoa đẹp cho đời…

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ánh sáng chân lý thời đại để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam.

Tag: Bác đem mùa xuân về

Vượt khó thành công, tiếp tục vươn lên bằng những giải pháp trọng tâm, đột phá

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả nên Bình Dương đã vượt qua dịch bệnh

Tag: Vượt khó thành công,những giải pháp trọng tâm

Những tháng ngày không quên và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.

Tag: sức mạnh đại đoàn kết

Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để vượt qua thách thức, đưa Bình Dương phát triển hơn trong giai đoạn mới (*)

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

Sau một năm tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, ông Võ Văn Minh tin tưởng rằng với những điểm sáng tích cực, đáng khích lệ trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Tag: Tiếp tục đoàn kết,sáng tạo,vượt qua thách thức

Gian lao mà anh dũng!

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

Bất khuất, kiên trung, đất và người Bình Dương anh dũng trong đấu tranh, anh hùng trong lao động.

Tag: Bất khuất,kiên trung,Bình Dương anh dũng

Nâng tầm phát triển, hội nhập sâu rộng

Cập Nhật 28-01-2022 22:31:58

“Cộng đồng doanh nghiệp (DN) chúng tôi cam kết luôn đồng lòng tiếp tục hưởng ứng những định hướng đúng đắn của chính quyền tỉnh, để cùng nhau cố gắng vì một Bình Dương thịnh vượng, bền vững

Tag: Nâng tầm phát triển,hội nhập sâu rộng

Quay lên trên