Bế mạc Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Cập nhật: 28-06-2014 | 00:00:00

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ VII (2009-2014) và dự thảo Chương trình hành động nhiệm kỳ VIII (2014-2019) cho thấy, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết thống nhất trong MTTQVN, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, người lao động, đội ngũ công nhân, trí thức, lực lượng vũ trang… đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) của địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. MTTQ các cấp đã không ngừng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQVN; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... MTTQ các cấp tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và góp phần bảo đảm QP-AN; nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Thế Trung đã biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý Ủy ban MTTQVN tỉnh cần đánh giá đúng những mặt hạn chế, những nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ đó đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đoàn thể nhằm đem lại kết quả cao trong nhiệm kỳ mới 2014-2019. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò, vị trí MTTQVN; phát triển Bình Dương văn minh, hiện đại”.

Đại hội đã hiệp thương cử 93 vị vào Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019; hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2014-2019). Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ VII Huỳnh Văn Nhị được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ VIII (2014-2019).

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter