Công an tỉnh

Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an (CA) tỉnh lần thứ X I, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tiến hành bế mạc.

Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tổ chức bế mạc.

Sáng qua (12-8), Đảng bộ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025,

Sáng 12-8, Đảng bộ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm nay (12-8), Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 11-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên trù bị

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước…”, trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã thường xuyên chú trọng tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quay lên trên