Công ty CPCS Phước Hòa

Sáng qua (29-7), sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Sáng 29-7, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, các đại biểu cho rằng, cần xác định việc tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển công ty là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thảo luận các nhóm vấn đề, giải pháp để tiếp tục xây dựng công ty phát triển vững mạnh toàn diện

Sáng qua (28-7), Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Đảng bộ công ty) đã long trọng khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 28-7, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Đảng bộ công ty) đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu,

Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Đảng ủy công ty) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thời gian qua, khi giá cao su trên thị trường thế giới liên tục sụt giảm, không ổn định, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất, kinh doanh nhưng Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (công ty) đã vượt qua mọi khó khăn

Chiều 27-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị.

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động (CNLĐ) Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đối với nhiệm vụ

Đến thời điểm này, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên