Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Cập nhật: 28-07-2020 | 09:11:48

Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Đảng ủy công ty) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảng ủy công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nhân lao động (CNLĐ). Kết quả từ chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã tác động tích cực đến tất cả các hoạt động, tạo tiền đề quan trọng để công ty thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

 Công tác bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ luôn được Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa quan tâm

Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, Đảng ủy công ty thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ theo phân cấp. Hàng năm, trên cơ sở đánh giá nhận xét cán bộ, Đảng ủy công ty đã đưa vào bổ sung quy hoạch, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công ty quan tâm trọng dụng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ vừa để cán bộ tiếp cận rèn luyện trong công việc để trưởng thành, vừa tạo nguồn bổ sung cán bộ lâu dài. Trong nhiệm kỳ qua, để kiện toàn về tổ chức và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy công ty đã thực hiện quy trình bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Chấp hành, 1 ủy viên Ban Thường vụ và bầu bổ sung Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công ty khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh, Phó văn phòng Đảng ủy, Phó ban Tổ chức và Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy công ty; kịp thời kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội cấp chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022 và đại hội chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo quy định Điều lệ Đảng.

Đảng ủy công ty cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt từ công ty đến cơ sở, gắn với làm tốt công tác rà soát chính trị nội bộ hàng năm theo kế hoạch. Công tác xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn, việc nhận xét đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ luôn được thực hiện đúng quy trình và có sự thống nhất cao, trên cơ sở thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy và ý kiến thỏa thuận của tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty. Qua đó, đã kịp thời bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc và phòng chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thái Văn Tây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công ty, cho biết trong nhiệm kỳ qua, thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị công ty tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII), Đảng ủy công ty đã lãnh đạo việc sáp nhập các cơ quan Văn phòng Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy với cơ quan chuyên môn và đi vào hoạt động ổn định từ đầu tháng 7-2019. Đồng thời, trong nhiệm kỳ do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy ra quyết định giải thể Chi bộ cơ sở Phước Hòa - Đắk Lắk từ ngày 1-3-2020.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng về tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật và CNLĐ, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng; 1 lớp bồi dưỡng cấp ủy; cử 14 cán bộ học lớp cao cấp chính trị tại chức; đồng thời cử cán bộ đi học các lớp trung cấp chính trị hành chính do các huyện, thị mở và kết hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp trung cấp chính trị hành chính tổ chức tại công ty.

Đảng ủy công ty đã tổ chức tốt hội thi Báo cáo viên giỏi cấp công ty năm 2017 và chọn cử 2 đồng chí tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi do Tỉnh ủy tổ chức; vận động cán bộ, đảng viên và CNLĐ tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác quy hoạch cũng như thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần bảo đảm cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tiếp tục hoạt động hiệu quả. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được Đảng ủy công ty chú trọng thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, phù hợp với chiến lược phát triển mới của công ty.

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ công ty đã kết nạp được 343 đảng viên mới (so với nghị quyết đề ra đạt 114,33%); đồng thời thực hiện tốt công tác xét chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, xét cấp phát thẻ đảng viên, đề nghị Tỉnh ủy xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương và tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt bảo đảm theo quy định.

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter