Huyện Phú Giáo

Sáng qua (7-8), sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bế mạc.

Sáng 7-8, sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Giáo đã chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Hôm qua (6-8), trong phần thảo luận và tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thảo luận, tham luận

Sáng qua (6-8), Đảng bộ huyện Phú Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 6-8, Đảng bộ huyện Phú Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua (2015- 2020), Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đạt kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là những “đòn bẩy” cho kinh tế - xã hội của huyện Phú Giáo phát triển.

Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên trù bị.

Để bảo đảm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, Huyện ủy Phú Giáo đã xây dựng và triển khai các chương trình hành động.

Sáng 14-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện Phú Giáo tổ chức lễ khánh thành các Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) tại huyện Phú Giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu và bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quay lên trên