Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Sáng qua (15-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba và tiến hành bế mạc.

Sáng 15-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành ngày làm việc thứ 3 và bế mạc

Trong phiên làm việc chính thức Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm qua (14-7), các đại biểu tham dự đại hội đã tiếp tục chia làm 6 tổ thảo luận.

Hôm qua (14-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Sáng 14-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Hôm nay (14-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh đã thực hiện thành công mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”,

(BDO) Chiều 13-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ & DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên họp trù bị. 299 đại biểu đại diện cho 7.935 đảng viên của 137 tổ chức cơ sở Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh đã có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình 16-CTr/TU của Tỉnh ủy

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (CCQ&DN) tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra;

Hôm nay (13-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên trù bị.

Quay lên trên