Thảo luận, đề xuất giải pháp

Cập nhật: 15-07-2020 | 07:59:02

Trong phiên làm việc chính thức Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm qua (14-7), các đại biểu tham dự đại hội đã tiếp tục chia làm 6 tổ thảo luận. Tham luận của các Đảng bộ trực thuộc cũng đã làm rõ nét thêm các mặt hoạt động của Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ qua.

 Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; dự thảo nghị quyết, các chương trình hành động của Đảng bộ khối. Trên tinh thần đánh giá kỹ lưỡng, chính xác, các tổ đại biểu đều nhất trí cao với cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa mới và danh sách bầu cử do Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VI chuẩn bị và tham mưu cho đại hội gồm 33 đồng chí. Đây là các đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Các đại biểu đều thống nhất về cơ cấu, số lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII là 33 đồng chí.

Cùng với phần thảo luận tại các tổ, chiều qua các đại biểu đã nghe phần trình bày tham luận của các Đảng bộ trực thuộc. Trình bày tham luận về ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19 đến việc làm, đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Lê Minh Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho hay dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tình hình lao động, việc làm trong các ngành.

Để ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ sở đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng pháp luật lao động; tiếp tục thực hiện các giải pháp về thông tin thị trường lao động và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường đào tạo, dạy nghề, nâng cao kỹ năng cho người lao động; theo dõi, đôn đốc các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định các hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ theo đúng quy định.

Trong khi đó, trình bày tham luận về thuận lợi và thách thức của tổ chức công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP và gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết việc phê chuẩn Công ước 98 sẽ đẩy mạnh hơn nữa thương lượng tập thể thực chất để có được những giải pháp đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc ở Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới, các tổ chức Công đoàn tỉnh cần đổi mới tổ chức và hoạt động. Trong đó, Công đoàn Bình Dương sẽ đổi mới mạnh mẽ về hình thức, nội dung tuyên truyền; tập trung các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chăm lo cho người lao động, đoàn viên công đoàn; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn.

- Đại biểu TRẦN THỊ HỒNG HẠNH, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội
Thời gian qua, đối với hoạt động phản biện xã hội, bên cạnh việc tham gia góp ý, phản biện các đề án, các dự án luật quan trọng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đảng viên của Chi bộ MTTQ tỉnh đã chủ động, mạnh dạn lựa chọn và tham mưu nhiều nội dung với cấp ủy, thống nhất trong Ban Thường trực để đăng ký, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh thực hiện phản biện xã hội. Trong 5 năm qua, Chi bộ MTTQ tỉnh đã chỉ đạo đảng viên tham mưu và thực hiện tổ chức được 5 hội nghị phản biện xã hội về các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.
Có thể khẳng định, công tác phản biện xã hội trong thời gian qua đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Quan trọng hơn, những kết quả trong công tác giám sát và phản biện xã hội còn là một yếu tố góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua.
- Đại biểu MAI BÁ TRƯỚC, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Quan tâm chỉ đạo các chương trình đột phá
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện các chương trình đột phá của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh đã được Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh chỉ đạo bài bản, khoa học. Hầu hết các Đảng bộ trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc; đồng thời chủ động tham mưu các đề án, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, giúp cho nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tốt.
Qua quá trình tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đột phá, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung quán triệt các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu; chỉ đạo triển khai, có giải pháp tổ chức thực hiện tương đối sát thực tế...
- Đại biểu NGUYỄN PHÚ THỊNH, Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Tăng cường tuyên truyền trong thanh niên công nhân
Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị trình đại hội lần này, tôi tâm đắc và hoàn toàn ủng hộ những mục tiêu, phương hướng, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là mục tiêu thành lập 25 tổ chức Đoàn - Hội; phát triển đoàn viên, hội viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo đề án của tỉnh giao.
Những năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong khối luôn phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Với phương châm hành động “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn trong khối đã xây dựng chương trình hoạt động bám sát các chương trình hành động của Đảng ủy khối, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên, ĐVTN trong khối.
Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn khối sẽ tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; triển khai, định hướng tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trong ĐVTN; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là internet, mạng xã hội, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong tỉnh đưa thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến với ĐVTN trong khối. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ...
- Đại biểu ĐẶNG THỊ KIM CHI, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore: Đồng lòng hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ
Tôi hoàn toàn ủng hộ mục tiêu đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phấn đấu thành lập 20 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp 1.800 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 300 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Để góp phần hoàn thành mục tiêu này, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore sẽ nỗ lực, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh trong xây dựng mô hình Đảng bộ khu công nghiệp.
Trong thời gian tới, Đảng ủy Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore sẽ tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ về hình thức, nội dung tuyên truyền trong người lao động, đoàn viên công đoàn; tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò các chi bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp gương mẫu, làm nòng cốt trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, tạo lòng tin của chủ doanh nghiệp, người lao động. Cùng với đó, Đảng ủy sẽ chú trọng xây dựng khối đoàn kết, sự đồng thuận trong nội bộ, cùng nhau đồng lòng hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”.
HỒ VĂN (ghi)

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter