Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: 14-07-2020 | 06:55:40

Hôm nay (14-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, đại hội lần này đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp trong khối CCQ&DN tỉnh đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Trong ảnh: Cán bộ Cục Thuế Bình Dương tích cực giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

- Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ khối CCQ&DN đã đoàn kết, chung sức, chung lòng lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí có thể cho biết các kết quả nổi bật đã đạt được?

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chức năng và cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch học tập, triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, các chương trình hành động của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 35-NQ/ TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong tình hình mới”...

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã có kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Cụ thể, tính đến tháng 6-2020, Đảng ủy khối đã kết nạp 2.096 đảng viên mới, đạt 104,8% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ và đạt 95,2% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; công nhận chính thức 1.880 đảng viên; phát thẻ Đảng cho 982 đảng viên; giới thiệu sinh hoạt cho 2.856 đảng viên; 100% đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt và giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy địa phương, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã tặng giấy khen cho 99 tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 146 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 7 tổ chức Đảng và tặng bằng khen cho 19 tổ chức Đảng và 222 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, tặng Huy hiệu Đảng cho 77 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 8 tổ chức Đảng và 135 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền…

Qua việc triển khai các nghị quyết, các chi, Đảng bộ cơ sở trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước đã đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy trình, đúng quy định; vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Các cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho công nhân lao động; triển khai thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là các chương trình đột phá được triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh.

- Thưa đồng chí, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ khối được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Trung ương và Quyết định 711-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Số lượng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể được tinh gọn phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; số cán bộ công chức, viên chức được tinh giản theo lộ trình; tăng hiệu quả sử dụng nhân lực và cơ sở vật chất, phát huy tính chủ động của đơn vị trong hoạt động, giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Tính đến tháng 5-2020, các đơn vị đã tinh giản 159 biên chế (cơ quan Đảng, đoàn thể: 29; cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp: 130). Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 28 phòng, 3 chi cục; giải thể 4 đơn vị; sáp nhập, hợp nhất 3 trung tâm y tế tuyến tỉnh.

Công tác quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư được Đảng ủy khối chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, phù hợp với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, có 280 đồng chí được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 771 đồng chí được cử đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; trên 1.198 lượt đồng chí được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và 98 đồng chí được cử đi học các lớp đại học, trên đại học. Hầu hết các đồng chí cấp ủy viên đều được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức thường xuyên về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

- Về kết quả thực hiện các chương trình đột phá của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình đột phá để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, căn cứ nội dung các chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xây dựng các kế hoạch phù hợp đặc điểm tình hình của Đảng bộ, triển khai thực hiện đạt một số kết quả.

Cụ thể, về thực hiện Chương trình số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới”, Đảng ủy khối đã xây dựng Kế hoạch số 17a-KH/ĐUK được triển khai trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Qua thực hiện kế hoạch, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Đảng ủy khối đã xây dựng các kế hoạch thực hiện tốt Chương trình số 22-Ctr/TU của Tỉnh ủy “Về phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”; Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy “Về huy động và phát huy các nguồn lực của các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy “Về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”…

- Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao?

- Một số bài học kinh nghiệm, đó là thường xuyên tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa sát với tình hình của cấp mình; luôn coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho rằng, để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, trước hết phải xây dựng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở vững mạnh; trong đó thường xuyên coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, tính lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ và tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối luôn đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lấy hiệu quả công tác, năng lực thực tiễn và sự tín nhiệm làm thước đo chủ yếu; chú trọng công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ theo hướng công khai, minh bạch; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

- Xin cảm ơn đồng chí!

 Thực hiện các chương trình đột phá của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình đột phá. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, căn cứ nội dung các chương trình hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh đã xây dựng các kế hoạch phù hợp đặc điểm tình hình của Đảng bộ khối để triển khai thực hiện khá hiệu quả các chương trình: Chương trình số 20-Ctr/TU ngày 9-8-2016 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới”; Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 15-8-2016 của Tỉnh ủy “về phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”; Chương trình số 23-Ctr/TU ngày 16-8-2016 của Tỉnh ủy “về huy động và phát huy các nguồn lực của các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2006-2020”; Chương trình số 24- Ctr/TU ngày 16-8-2016 của Tỉnh ủy “về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”.

HỒ VĂN (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 234476
      [news_title] => Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-11-10 12:11:13
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2020-11-10 12:10:04
      [news_picture] => 1604985068.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 233757
      [news_title] => Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tổ chức thành công tốt đẹp
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-30 08:16:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-30 08:13:44
      [news_picture] => 1604020423.gif
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 233717
      [news_title] => Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-10-29 12:30:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-29 12:30:45
      [news_picture] => 1603949445.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232901
      [news_title] => Danh sách Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:09:04
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2020-10-16 15:08:31
      [news_picture] => 1602835709.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232889
      [news_title] => Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xếp theo thứ tự A-B-C)
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2020-10-16 12:26:24
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2020-10-16 12:26:00
      [news_picture] => 1602825960.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232859
      [news_title] => Tự tin, vững bước trên đường hội nhập và phát triển
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:49:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-16 07:44:40
      [news_picture] => 1602809078.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232855
      [news_title] => Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ (*)
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:49:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-16 07:31:32
      [news_picture] => 1602808292.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 232847
      [news_title] => Tự hào, phấn khởi và tin tưởng
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2020-10-16 07:18:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2020-10-16 07:18:12
      [news_picture] => 1602807491.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 226864
      [news_title] => Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”: Lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => dhd-khoi-cac-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh
      [news_publicdate] => 2020-07-14 06:55:40
      [news_createdate] => 2020-07-13 19:00:54
      [news_picture] => 1594641654.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 226857
      [news_title] => Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => dhd-khoi-cac-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh
      [news_publicdate] => 2020-07-13 17:43:27
      [news_createdate] => 2020-07-13 17:42:26
      [news_picture] => 1594636979.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 226806
      [news_title] => Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chăm lo tốt đời sống người lao động
      [newcate_code1] => dai-hoi-dang
      [newcate_code2] => dhd-khoi-cac-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh
      [news_publicdate] => 2020-07-13 08:08:12
      [news_createdate] => 2020-07-13 08:01:42
      [news_picture] => 1594602102.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên